Sebija Izetbegovic

DRAMA NA UKCS: Sebija u Upravni odbor uhljebila svoje bliske prijateljice! Kanton Sarajevo pokreće tužbu.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je razriješila dužnosti dosadašnje članove upravnih i nadzornih odbora više zdravstvenih ustanova te imenovala nove. Između ostalog, na period od četiri godine imenovani su i članovi Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Jedan od osnivača Tako je […]