Specijalna najava: Vakcinalizam 10 u specijalnom izdanju “Defter Hefte” sa Fatmirom Alispahićem

Vakcinalizam 10 u Specijalnom izdanju Deftera hefte sa Fatmirom Alispahićem
Premijera: Subota, 25.12.2021. *
Šta se to dogodilo u BiH a nije ni u jednoj državi Evrope? Šta je to što impresionira pravnike u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji? Dok u Austriji ili Njemačkoj građani trpe jaram vak….ističke diktature, dok Ustav, zakonski poredak i Konvencija o ljudskim pravima ostaju smrvljeni pod teretom korupcije – dotle je BiH jedina slobodna teritorija u Evropi, ali i u cijelom svijetu, u kojoj legalizam i ljudska prava i dalje imaju primat nad pripremljenim čengelama. Kako se dogodilo da jedan čovjek pobijedi zavjeru sistema protiv ljudskih prava? Šta će se događati dalje, dok model iz BiH postaje uzor za zemlje u regionu.
Po izboru Deftera hefte, ova pobjeda je DOGAĐAJ GODINE 2021.

izvor: Bihnews

--