NA RAČUN DRŽAVE: Bisera Turković boravila SEDAM DANA NA BALIJU na jednodnevnom događaju

0 0

Kancelarija za reviziju institucija BiH utvrdila je da prilikom realizacije službenih putovanja u 2022. godini Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije primjenjivalo princip racionalnog i potpunog dokumentovanja svrhe i namjene korištenja javnih sredstava, a kao jedan od primjera finansijski značajnih navedeno je putovanje tadašnje ministrice Bisere Turković na Bali.

Na 15. demokratski forum, koji je prema agendi trajao jedan dan, putovao je samo ministar, a putovanje je trajalo ukupno sedam dana, što je plaćeno 11.437 KM, navodi se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Potrošili skoro milion i po maraka

U izvještaju se precizira da su ukupni izdaci Ministarstva inostranih poslova BiH za službena putovanja u 2022. godini iznosili 1.468.910 KM, što je u odnosu na godinu ranije više za 515.660 KM ili 54 posto.

Kancelarija za reviziju institucija BiH ističe da Ministarstvo vanjskih poslova i pored višegodišnjih preporuka planove putovanja donosi neposredno prije same realizacije putovanja, kada su avionske karte i hotelski smještaj znatno viši, te da je na određena putovanja išao veći broj lica i da su određena službena putovanja trajala neuobičajeno dugo.

Revizija je ponovo konstatovala i problem nepotpunosti priložene prateće dokumentacije iz koje bi se jasno i nedvosmisleno zaključilo ko i u kom obimu snosi troškove službenih putovanja – organizator ili Ministarstvo, jer u većini slučajeva nije priloženo pozivno pismo ili druga pisana korespondencija kao osnov za ispravan obračun putnog naloga.

Pored navedenog, pravdanje putnih naloga je vršeno i nakon propisanog roka od sedam dana, a iz prateće dokumentacije ako je dostavljena ne vide se svrha i opravdanost putovanja, dodaju revizori.

Uz službeni put na Bali, Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvještaju je kao finansijski značajnija izdvojila i putovanja u Australiju, Tajland, Maleziju i Singapur, kao i putovanje u SAD na sastanak sa Svjetskom bankom u trajanju od 11 dana, te Francusku u trajanju od 10 dana.

U revizorskom izvještaju se navodi da je u bilateralnu posjetu Maldivima putovao samo ministar inostranih poslova /Turkovićeva/, da je putovanje trajalo sedam dana i da je za to utrošeno 14.933 KM, a da su plan i odluka o službenom putu doneseni dva dana prije putovanja, dok izvještaj o putovanju revizorima nije dostavljen.

Najgore ocjene

Službena putovanja samo su jedan od problema koje je evidentirala revizija i zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova u Vijeću ministara dobilo najgore ocjene revizora od 28 institucija za koje je objavljen izvještaj o reviziji za 2022. godinu.

Za reviziju finansijskih izvještaja Ministarstvo vanjskih poslova dobilo je mišljenje sa rezervom, a za usklađenost sa zakonskim i drugim propisima mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje

U obrazloženju mišljenja s rezervom za dostavljene finansijske izvještaje navedeno je da revizori nisu bili u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu stalnih i novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva, dok je kao osnov za mišljenje s rezervom o usklađenosti istaknuto da izdaci u vezi sa otvaranjem novih DKP-ova i izdaci za unajmljivanje vozila nisu u potpunosti realozovani i evidentirani u skladu sa propisima.

Takođe je ukazano i da procedure zapošljavanja i unapređenja, angžovanje lica po ugovorima o djelu i davanje ovlaštenja za obavljnje drugih poslova nisu bile transparentne i u potpunosti usklađene sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Izvještajem o obavljenoj reviziji za 2022. godinu obuhvaćeno je 46 preporuka, od čega se 11 odnosi na reviziju finansijskih izvještaja, dok je 38 preporuka dato zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Tri preporuke se odnose i na finansijske izvještaje i na usklađenost.

Od ukupnog broja datih preporuka, 30 preporuka se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane u prethodnim izvještajima, koje nisu otklonjene u 2022. godini, te su, shodno tome, takve preporuke ponovljene u ovom izvještaju.

izvor: press

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %