Mirnes Ajanović, on behalf of the people, submitted an appeal to the CONSTITUTIONAL COURT due to the conclusion of the KS Government

0 0
--

There is no giving up and no surrender. Today, Mirnes Ajanović submitted an appeal to the Constitutional Court against the conclusions of the KS government. What is the strength of one man and the struggle for all of us? His works show this at every turn. We are transmitting the announcement of the BOSS party in full.

Press release

on the occasion of the appeal submitted to the Constitutional Court due to the conclusion of the Government of KS on mandatory vaccination of elderly citizens

www.boss.ba | press@boss.ba

BOSS President Mirnes Ajanović filed an appeal with the Constitutional Court on behalf of a group of citizens who want to protect their physical integrity due to the Conclusion of the KS Government, dated 6 January 2022. Mandatory vaccination with the third “booster” dose against Covid-19 elderly people and caregivers in social institutions for the elderly, population 60+ and people with associated comorbidities. /3.a) and II / 4.

Of the Constitution of BiH, because in the same circumstances in which the vaccinated and unvaccinated are, the elderly, caregivers and health personnel are treated differently, for which there are no justified and regulations-based reasons.

Since the Government of KS has established the obligation to vaccinate all persons over 60 years of age, the official instructions of some vaccine manufacturers are evidently violated, which state the contraindications to receiving the vaccine in persons with serious chronic diseases, history of hypersensitivity and hypersensitivity. acute illness or acute onset of chronic illness. The KS government did not differentiate between who can and who cannot receive the vaccine, although it was obliged in relation to the manufacturer’s instructions, and it is indisputable that the said Conclusion on that basis endangers the public interest, health and life safety of citizens. Declare the conclusion of the KS Government unconstitutional and order its repeal.

January 14, 2022. BOSS Press, Muamer Dedić

source: BiHnews.info

Bosnian Version:

Nema odustajanja i nema predaje. Mirnes Ajanović danas je Ustavnom sudu predao apelaciju protiv zaključaka vlade KS. Kolika je snaga jednog čovjeka i borba za sve nas? Njegova djela to pokazuju na svakom koraku. Saopštenje BOSS stranke prenosimo u potpunosti.

Saopštenje za javnost

u povodu podnesene apelacije Ustavnom sudu zbog zaključka Vlade KS o obaveznoj vakcinaciji starijih građana

www.boss.ba | press@boss.ba

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio apelaciju Ustavnom sudu u ime grupe građana koja želi zaštititi svoj tjelesni integritet zbog Zaključka Vlade KS, od 06.01.2022. godine, kojim je naložena obavezna vakcinacija trećom “booster“ dozom protiv Covid-19 starijih osoba i njegovatelja u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje starijih, populacije 60+ i osoba sa udruženim komorbiditetima. U apelaciji se ističe da je Zaključak Vlade KS direktno protivan odredbama člana II/3.a) i II/4.

Ustava BiH, jer se u istim okolnostima u kojima se nalaze vakcinisani i nevakcinisani postupa drugačije prema starijim osobama, njegovateljima te zdravstvenom kadru za šta ne postoje opravdani i na propisima zasnovani razlozi.

S obzirom da je Vlada KS obavezu vakcinacije ustanovila prema svim starijim licima od 60 godina, evidentno se krše i službena upustva pojedinih proizvođača vakcina, u kojima se navode kontraindikacije prijema vakcine kod osoba koje imaju ozbiljne hronične bolesti, historiju hipersenzitivnosti, kao i kod osoba sa aktutnim oboljenjima ili akutnim početkom hroničnog oboljenja. Vlada KS nije napravila diferencijaciju ko može, a ko ne može primiti vakcinu, iako je bila u obavezi u odnosu na upute proizvođača te je nesporno da navedeni Zaključak i po tom osnovu ugrožava javni interes, zdravstvenu i životnu sigurnost građana te je Ustavni sud BiH dužan Zaključak Vlade KS proglasiti neustavnim i naložiti njegovo ukidanje.

14. 01. 2022. Press BOSS-a, Muamer Dedić

izvor: BiHnews.info

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %