Bosnian lawyer Mirnes Ajanović offered a solution on how Serbia should fight for Novak Đoković/ Mirnes Ajanović ponudio riješenje kako da se Srbija bori za Novaka

0 0

Bosnian lawyer Mirnes Ajanović offered a solution on how Serbia should fight for Novak Đoković

English version:

Bosnian lawyer and human rights activist in BiH Mirnes Ajanovic analyzes the situation in which Serbian tennis player Novak Djokovic found himself, the inadequate reaction of the Serbian authorities whose citizen Djokovic is a citizen, legal and political aspects of persecution and extremely discriminatory behavior of Australian authorities. The interview with Mirnes Ajanović about democracy was published in its entirety on the Srpska prica channel on January 13, 2022.

What is the cause of the dispute over Novak Djokovic’s participation in the tournament in Australia?

Novak’s medical decision was not disputable, because he had a valid medical exemption for receiving the vaccine, and that was confirmed by the Australian court. Therefore, the legal decision is not disputable either. It is a disputable circumstance that the Minister of Immigration, despite the court’s decision, can order deportation, so it is clear that this is a political decision.

In such circumstances, the legal team had to act unconventionally, because in a state of political decision it must act not only legally but also politically and include maximum politics, demanding that the President of Serbia send a protest note to the Australian authorities. it is, after all, the obligation of all representatives of all states to protect their citizens. He was obliged to ask the President of Serbia for help from friendly countries to send a protest note to the Australian authorities, especially the Governor General.

It was necessary to publicly ask all countries whose competitors participate in the tournament to boycott the tournament, when the competitors did not remember to show solidarity with a colleague or did not want to, because sport requires fair play and the right of everyone who has acquired sports conditions to compete. The President of Serbia had to act by sending a protest note to the United Nations, due to the violation of the Universal Declaration of Human Rights.

Bosanskohercegovački advokat Mirnes Ajanović ponudio je rješenje kako bi se Srbija trebala boriti za Novaka Đokovića

Bosanska verzija:

Bosanski advokat i borac za ljudska prava u BiH Mirnes Ajanović analizira situaciju u kojoj se našao srpski teniser Novak Đoković, neadekvatnu reakciju vlasti Republike Srbije čiji je Đoković državljanin, pravne i političke aspekte svojevrsnog progona i krajnje diskriminatornog ponašanja australijskih vlasti. Intervju sa Mirnesom Ajanovićem o demo(n)kratiji u cijelosti je objavljen na kanalu Srpska prica 13. januara 2022.

Šta je uzrok spora za učešće Novaka Đokovića na turniru u Australiji?

Kod Novaka nije bila sporna medicinska odluka, jer je imao validno medicinsko izuzeće za prijem vakcine, a to je potvrđeno i od strane suda Australije. Dakle, time nije sporna ni pravna odluka. Sporna je okolnost da ministar za imigracije i pored odluke suda može narediti deportaciju, te je jasno da se radi o političkoj odluci.

U takvim okolnostima pravni tim je morao djelovati nekonvecionalno, jer u stanju političke odluke mora se djelovati ne samo pravno nego i politički i uključiti maksimalno politiku zahtijevajući o predsjednika Srbije upućivanje protestne note vlastima Australije, jer je dužan štititi građane Srbije bilo gdje bili, kao što je, uostalom, obaveza svih predstavnika svih država štititi svoje građane. Predsjednika Srbije je bio dužan tražiti pomoć prijateljskih zemalja da upute protestnu notu vlastima Australije, posebno Generalnom guverneru.

 

Trebalo je javno tražiti od svih zemalja čiji takmičari sudjeluju na turniru bojkotovanje turnira, kada se takmičari nisu već sami sjetili solidarisati sa kolegom ili nisu htjeli, jer sport zahtijeva fer plej djelovanje i pravo svima koji su stekli sportske uslove da se takmiče. Predsjednik Srbije je morao djelovati upućivanjem protestne note i Ujedinjenim nacijama, zbog kršenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

IZVOR: Bihnews.info

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %