Bosnia become first country in Europe without COVID pass! Mirnes Ajanović defeated Bosnian Federal government

1 0
--

Bosnian Lawyer Mirnes Ajanović defeated Bosnian Federal government.

Government didn’t put COVID pass in action. Bosnian Lawyer Mirnes Ajanović defeated government intention to take freedom from Bosnian citizens by imposing Covid Pass.

With his law skills and constitutional knowledge and with official papers from Pfizer he managed to defeat government and prevent it to impose Covid PASS.

Bosnia become first country in Europe without COVID pass.

Corona infection in Bosnia is going down and there will be no forced Covid- passports for Bosnian Citizens.

Mirnes Ajanović succeeded in applying the BiH Constitution, laws and criminal charges, concrete evidence that vaccinated people transmit the virus as well as unvaccinated ones, and that it is absurd to introduce a code certificate – to force the FBiH government to withdraw the decree. and for the cantons to give up the introduction of totalitarianism and discrimination against citizens.

The entity in Bosnia, the Republika Srpska, has never announced the introduction of Covid certificates, so that the whole of BiH remains a free territory.

Mirnes Ajanović’s months-long struggle for the rule of law without divisions and restrictions has led to BiH being the first and only country in Europe to be freed from Covid’s confirmation, and this man’s struggle should be a guide to other lawyers, academics and free thinkers around the world that freedom can be accomplished.

 

To introduce this rule, the cantons continue to follow the moves of the Federal Government. Although they were on the verge of introducing “VTP”, the USC believes that the rules must be the same for everyone. Tougher measures are possible due to the arrival of the diaspora and the celebration of holidays.

– We started this story to go with this rule, but due to great dissatisfaction and everything else that accompanies it, we still decided to revise our conclusions, decisions and orders says government official.

Source: bihnews.info

Mirnes Ajanović about detention of Novak Djokovic

Bosanskohercegovački advokat Mirnes Ajanović pobijedio je Vladu FBiH.

Vlada nije pustila COVID pass u akciju. Bosanskohercegovački advokat Mirnes Ajanović porazio je namjeru vlade da oduzme slobodu bosanskim građanima nametanjem Covid Pass-a.

Svojim pravnim vještinama i ustavnim znanjem te službenim papirima Pfizera uspio je poraziti vladu i spriječiti je da nametne Covid PASS.

Bosna je prva zemlja u Evropi bez COVID pass-a.

Korona infekcija u Bosni je u padu i neće biti prisilnih Covid pasoša za bh. državljane.

Mirnes Ajanović uspio je primijeniti Ustav BiH, zakone i krivične prijave, konkretne dokaze da cijepljene osobe prenose virus kao i nevakcinisane, te da je apsurdno uvođenje KOVID PASOŠA i doveo do toga da se Vlada FBiH natjera da tu uredbu povuče. Zatim su to slijedili i kantoni koji su odlučili da odustanu od uvođenja totalitarizma i diskriminacije građana.

Entitet u BiH, Republika Srpska, nikada nije najavila uvođenje Covid sertifikata, tako da je cijela BiH ostala slobodna teritorija.

Višemjesečna borba Mirnesa Ajanovića za vladavinu prava bez podjela i ograničenja dovela je do toga da je BiH prva i jedina država u Evropi oslobođena Covidove potvrde, a borba ovog čovjeka trebala bi biti putokaz drugim pravnicima, akademicima i slobodnim misliocima širom svijeta da se sloboda može postići.

 

Za uvođenje ovog pravila, kantoni nastavljaju pratiti poteze Federalne vlade. Iako su bili na pragu uvođenja “VTP-a”, USK smatra da pravila moraju biti ista za sve. Moguće su oštrije mjere zbog dolaska dijaspore i obilježavanja praznika.

– Pokrenuli smo ovu priču da idemo sa ovim pravilom, ali smo zbog velikog nezadovoljstva i svega ostalog što to prati, ipak odlučili da revidiramo svoje zaključke, odluke i naredbe, kaže državni zvaničnik.

Izvor: bihnews.info

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %