Ajanović ide dalje: VLADA BPK GORAŽDE MORA ODBITI UVOĐENJE VTP COVID POTVRDA jer će doći do izvršenja krivičnog djela

Vlada BPK Goražde mora odbiti odluku Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK o uvođenju VTP Covid potvrda iz razloga što bi nevakcinisani i građani koji su prebolili koronavirus bili direktno diskriminisani i uskraćeni za ustavna prava na slobodu kretanja i rada u odnosu na vakcinisane građane, a posebno jer je i od strane Svjetske zdravstvene organizacije objavljeno da i vakcinisani prenose virus.
Vlada i Krizni štab BPK Goražde ne mogu se pozivati na naredbe Vlade Federacije BiH od 18. 11. 2021. godine koje su ukinute 2. 12. 2021. godine u odnosu na VTP Covid potvrde, a nakon što je advokat Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS – Bosanske stranke podnio krivične prijave protiv premijera i odgovornih lica Kriznog štaba i poduzeo broje pravne i političke aktivnosti koje su rezultirale ukidanjem diskriminatorske naredbe.
Ukoliko Vlada BPK Goražde bude djelovala protivno ukinutoj naredbi Vlade Federacije BiH i uvede sistem VTP Covid potvrda doći će do izvršenja krivičnog djela iz člana 177. – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina Krivičnog zakona FBiH, za šta je za službena lica propisana zatvorska kazna od 1 do 8 godina.
Uvođenje VTP Covid potvrda predstavlja kršenje odredbi i iz člana 179. – Protupravno oduzimanje slobode, člana 187. – Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne, 193. – Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka, člana 280. – Povreda prava iz radnog odnosa KZFBiH, kao i člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, koji normira da je nezakonito različito postupanje prema građanima, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti jednoj grupi građana u odnosu na druge.
www.boss.ba | press@boss.ba
Saopštenje za javnost
Vlada BPK Goražde mora odbiti uvođenje VTP Covid potvrda
6. 12. 2021. Muamer Dedić, Press BOSS-a
--