Ajanović ide dalje: VLADA BPK GORAŽDE MORA ODBITI UVOĐENJE VTP COVID POTVRDA jer će doći do izvršenja krivičnog djela

0 0
--
Vlada BPK Goražde mora odbiti odluku Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK o uvođenju VTP Covid potvrda iz razloga što bi nevakcinisani i građani koji su prebolili koronavirus bili direktno diskriminisani i uskraćeni za ustavna prava na slobodu kretanja i rada u odnosu na vakcinisane građane, a posebno jer je i od strane Svjetske zdravstvene organizacije objavljeno da i vakcinisani prenose virus.
Vlada i Krizni štab BPK Goražde ne mogu se pozivati na naredbe Vlade Federacije BiH od 18. 11. 2021. godine koje su ukinute 2. 12. 2021. godine u odnosu na VTP Covid potvrde, a nakon što je advokat Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS – Bosanske stranke podnio krivične prijave protiv premijera i odgovornih lica Kriznog štaba i poduzeo broje pravne i političke aktivnosti koje su rezultirale ukidanjem diskriminatorske naredbe.
Ukoliko Vlada BPK Goražde bude djelovala protivno ukinutoj naredbi Vlade Federacije BiH i uvede sistem VTP Covid potvrda doći će do izvršenja krivičnog djela iz člana 177. – Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina Krivičnog zakona FBiH, za šta je za službena lica propisana zatvorska kazna od 1 do 8 godina.
Uvođenje VTP Covid potvrda predstavlja kršenje odredbi i iz člana 179. – Protupravno oduzimanje slobode, člana 187. – Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne, 193. – Nedozvoljeno korištenje ličnih podataka, člana 280. – Povreda prava iz radnog odnosa KZFBiH, kao i člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH, koji normira da je nezakonito različito postupanje prema građanima, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti jednoj grupi građana u odnosu na druge.
www.boss.ba | press@boss.ba
Saopštenje za javnost
Vlada BPK Goražde mora odbiti uvođenje VTP Covid potvrda
6. 12. 2021. Muamer Dedić, Press BOSS-a
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %